ติวตำรวจ     ติวนายสิบตำรวจ     คุณสมบัติสมัครสอบนายสิบตำรวจ    
ติวนายสิบตำรวจ,ติวนายร้อยตำรวจ,ติวภาค ก,ติว กพ.3-4,ติวปลัดอำเภอ,ติวงานราชการ,ติวราชทัณฑ์,ติวตั๋วทนาย,ติวอัยการผู้ช่วย
 หน้าแรก    สั่งซื้อหนังสือ    ข่าวสารงานราชการ    สมัครสมาชิก    ติดต่อสอบถาม   
สมัครเป็นสมาชิก
รับข่าวสารฟรีจากเรา

ข้อมูลการเข้าใช้งาน
จำนวน Online 42 คน
IP : 54.167.126.106
ภาษา :

หลักสูตรที่เปิดตอนนี้
 
ติวนายสิบตำรวจ
ติวนายร้อยตำรวจ
ติวภาค ก. ติว ก.พ.
ติวตั๋วทนาย
สั่งซื้อหนังสือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
08 มี.ค. 57
      เบอร์โทร.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสอบภาค ก.สำนักงาน ก.พ.  
 
ตัวอย่างภาพสถาบัน
PASS & GOOD
สถาบันติวหน้าราม, เรียนราม
สถาบันติวหน้าราม, เรียนราม
สถาบันติวหน้าราม, เรียนราม
สถาบันติวหน้าราม, เรียนราม

Website ในเครือ
Pass & Good
  www.pg-ram.com
  www.pg-gov.com
  www.pg-sp.com
  www.homeland4sale.com
  www.homeland4rent.com
  www.homecar4sale.com
  www.homecar4rent.com
  www.oho4sale.com
  www.jobin4.com
  www.สมัครเรียนราม.com
  www.หางาน7สมัครงาน.com
  www.หางาน-ประกาศงานฟรี.com
  www.ขายบ้าน-ขายบ้านมือสอง.com
  www.ขายบ้าน-ขายที่ดิน.com
  www.ขายรถ-ขายรถมือสอง.com
  www.ห้องพัก-บ้านพัก.com
  www.ห้องเช่า-บ้านเช่า.com
 
 
สถาบันติวP&G ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 43/1 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-7162180-2 พี่จอย@087-019-1999/018-699-0699
ปรึกษา พี่จอย โทร 087-019-1999

พื้นที่สำหรับประกาศรับสมัครงานราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครงานโดยตรง


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ , ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
เปิดรับสมัครวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 08 มกราคม 2556
     

 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการติดตั้ง ดูแล สำรวจครุภัณฑ์ ด้านสารสนเทศ งานพิมพ์เอกสาร การป้องฐานข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกีี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความสามารถในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :  
   
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://spm.thaigov.go.th/


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้ รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับวิชาการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์เสนอความเห็นในการดำเนินการปรับปรุงงานเผยแพร่ให้ดียิ่งขึ้น เรียบเรียงข่าวสารหรือบทความรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เขียนบทภาพยนตร์และคำบรรยายต่างๆ ทำการเผยแพร่กิจกรรมความเคลื่อนไหวตลอดจนวิทยากรใหม่ๆ ทางสื่อมวลชน โดยจัดหน่วยเผยแพร่ออกแสดงกิจกรรมหรือเผยแพร่โดยวิธีอื่น ควบคุมงานผลิตโสตทัศนวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ทางด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความสามารถในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :  
   
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://spm.thaigov.go.th/


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้ รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และศิลปศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็น เจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ช่วยศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศในเรื่อง เศรษฐกิจและวิชาการ และอื่นๆ แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ทางด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ความสามารถในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน :

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :  
   
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://spm.thaigov.go.th/


 

 
พื้นที่สำหรับประกาศรับสมัครงานราชการ จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
กรุณาติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครงานโดยตรง
วันที่ : 20 ธันวาคม 2555
เข้าชมทั้งหมด : 829 ครั้ง
อ้างอิงจาก : JOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
 
กลับไปดูข่าวทั้งหมด | กลับหน้าแรก
Tags : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, รับสมัครฯ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ, ,, ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่, ,, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,
 
สั่งซื้อเอกสาร
สมาชิกล่าสุด
คุณ อภิวัฒน์ รัตนภักดี
จังหวัด : สิงห์บุรี
วัน/เวลา 28 กันยายน 2560 09:57:54

ข่าว UPDATE ล่าสุด
     ภาค ก.- สำนักงาน ก.พ. ปี 2557   

ตัวอย่างข้อสอบ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  ตำรวจชั้นประทวน
  นายสิบตำรวจ
  นายร้อยตำรวจ
  ภาค ก. กพ.3-4
  ตั๋วทนาย
  วิธีการเตรียมตัวสอบงานราชการ

PASS & GOOD

เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบภายใน 2 ปีครึ่ง
เรียน ม.ราม จบภายใน 2 ปีครึ่ง


วิธีการเตรียมตัวสอบงานราชการ

ประมวลภาพกิจกรรม ติวงานราชการ

ประกาศงานเอกชน ประกาศรับสมัครพนักงาน หางาน ฝากประวัติ
ประกาศรับสมัครพนักงาน หางาน ฝากประวัติ

รายชื่อและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน้าหลัก    สั่งซื้อเอกสาร    กระดานถามตอบ    ติดต่อสอบถาม
2151/2-3 ซอยรามคำแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 02-7162180-2 หมายเลขโทรสาร 02-318-2113
อีเมล์ PG-GOV@HOTMAIL.COM
ดำเนินงานโดย http://www.pg-ram.com
(B:137, C:35)
     เรียนราม ติวราม เรียนหน้าราม      ติวงานราชการ สอบงานราชการ      สมัครเรียนราม      ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง ขายที่ดิน      ห้องพัก บ้านเช่า ห้องเช่า      ขายรถ ขายรถมือสอง รถบ้าน      รถเช่า รถให้เช่า รถรับจ้าง      ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี      หางาน สมัครงาน ประกาศงานฟรี      สมัครเรียนราม      หางาน สมัครงาน      หางาน ประกาศงานฟรี      ขายบ้าน ขายบ้านมือสอง      ขายบ้าน ขายที่ดิน      ขายรถ ขายรถมือสอง      ห้องพัก บ้านพัก      ห้องเช่า บ้านเช่า
 
จังหวัดที่ให้บริการ กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ยะลา ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี อ่างทอง เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เลย แพร่ แม่ฮ่องสอน
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
ส่งหน้านี้ให้ฉัน