"; }?>
รายชื่อและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
13. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
14. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
15. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
16. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
17. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
18. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
19. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
20. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
21. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
22. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล
23. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
24. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
25. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
26. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
27. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
28. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
29. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
30. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี
31. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กระบี่
32. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี
33. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์
34. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กำแพงเพชร
35. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น
36. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จันทบุรี
37. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา
38. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชัยนาท
39. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชัยภูมิ
40. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย
41. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่
42. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง
43. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก
44. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครนายก
45. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครปฐม
46. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครพนม
47. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช
48. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครสวรรค์
49. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี
50. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์
51. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี
52. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี
53. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปัตตานี
54. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระนครศรีอยุธยา
55. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง
56. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก
57. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แพร่
58. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภูเก็ต
59. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหาร
60. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยโสธร
61. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยะลา
62. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด
63. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระนอง
64. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ราชบุรี
65. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำปาง
66. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำพูน
67. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ศรีสะเกษ
68. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา
69. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล
70. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสงคราม
71. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร
72. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุราษฎร์ธานี
73. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุรินทร์
74. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หนองคาย
75. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อ่างทอง
76. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุดรธานี
77. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุตรดิตถ์
78. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุทัยธานี
79. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี